Lista wystawców wg grup towarowych

1. Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody
2. Systemy i urządzenia służące do oczyszczania ścieków.
3. Urządzenia pomiarowe stacji, technika pomiarów, regulacji i analiz.
4. Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan.
5. Pompy, mieszadła, armatura.
6. Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni glębinowych.
7. Rury, studnie i kształtki do budowy sieci wod-kan.
8. Pojazdy specjalistyczne.
9. Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy.
10. Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą technicz
11. Działalność wydawnicza, szkoleniowa i consultingowa.
12. Działalność pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.